מחלקת בחינת רכבים

בנוסף ישנם עוד 3 בוחני רכב בעלי תעודות שאחראים על בחינת הרכבים בכניסתם למשטח העבודה ובסיום העבודה לפני מסירת הרכב ללקוח.
בוחני הרכב אחראיים לתקינותם של הרכבים לאחר סיום העבודה.

הזמנת טיפול